Select Page

Pyöriikö mielessäsi kannattavalta tuntuva liikeidea vai haaveiletko muuten vain oman yrityksen perustamisesta? Yrittäjyydessä on monia hyviä puolia, kuten vapaus päättää itse työstään sekä mahdollisuus ansaita suuriakin voittoja. Yrittäjyyteen kuitenkin liittyy omat kääntöpuolensa, joista ehkä suurin on siihen liittyvät riskit. Sinun kannattaakin tarkkaan miettiä sekä omia vahvuuksiasi että perustettavan yrityksen menestymisen mahdollisuuksia, ennen kuin teet lopullisen päätöksen yrittäjäksi ryhtymisestä.

 

Millaiset ovat vahvuutesi ja kehityskohteesi?

Mieti, mitkä ovat vahvuutesi ja mahdolliset kehityskohteesi yrittäjänä toimimiselle. Vaikka varsinaista yrittäjäpersoonaa ei ole olemassa, jokaisen menestyvän yhtiön taustalta löytyy samoilla vahvuuksilla varustettuja ihmisiä, joilla on hyvät vuorovaikutustaidot, oma-aloitteisuutta, innovatiivisuutta, myynti- ja verkostoitumistaitoja sekä riskinottokykyä.
Koska asiat eivät aina mene yrityksissäkään samoin kuin alun perin suunniteltiin ja tavoiteltavat unelmat tuntuvan katoavan aina vain kauemmaksi, yrittäjältä vaaditaan myös runsain mitoin sinnikkyyttä ja uskoa omaan tekemiseensä – myös haastavimpina aikoina.

Vaikka yrittäjältä vaaditaan monenlaista osaamista, älä kuitenkaan anna niiden asettaa liian korkeaa kynnystä. Tervettä realismia ja omien heikkouksienkin tunnistamista tarvitaan, mutta muista myös, että kukaan ei ole seppä syntyessään. Riittää, että sinulla on riittävästi motivaatiota ja halua oppia koko ajan uutta sekä olet valmis kehittymään yrittäjänä.

 

Millaiset mahdollisuudet yrityksellä on menestyä?

Yrityksen perustamisessa on omat riskinsä, jotka tulisi tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta niihin osaisi myös varautua. Kannattaa tehdä markkinatutkimusta ja kysellä yrityksesi kohderyhmään kuuluvilta mielipiteitä. Ole myös olla yhteyksissä oman kotikuntasi elinkeinotoimistoon, jossa saat kuulla liike-elämän asiantuntijan näkemykset suunnitelmistasi. Tietoa yrittäjyydestä saat myös yrittäjäkursseilta, joita järjestetään ilmaiseksi monilla paikkakunnilla ympäri Suomea. Myös netistä löytyy tänä päivänä runsaasti tietoa yrittäjiksi suunnitteleville.

Liikeideaasi kannattaa analysoida muun muassa suhteessa kilpailijoihin, markkina-alueen kokoon, tarvittavan investoinnin suuruuteen sekä mahdollisiin tuottoihin. Raamit näille analyyseille antaa liiketoimintasuunnitelma, joka sinun kannattaa tehdä mahdollisimman huolellisesti. Siinä rakennat yrityksen liikeidean ja toiminta-ajatuksen pohjalta realistiset ansaintamallit sekä muut taloudelliset ja toimintaan liittyvät suunnitelmat. Liiketoimintasuunnitelman ns. SWOT-analyysissa avaat myös, mitkä ovat yrityksesi vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat.

 

Liiketoimintasuunnitelma elää yrityksesi mukana

Tarvitset liiketoimintasuunnitelmaa esimerkiksi, kun joudut hakemaan ulkopuolista rahoitusta, kuten starttirahaa tai lainaa yritystoiminnan käynnistämiseksi. Sitä ei kuitenkaan kannattaisi tehdä ainoastaan ulkopuolisia sidosryhmiä varten, sillä kyseessä on suunnitelma, johon kokoat kaikkein tärkeimmät suunnitelmat yrityksestäsi, ja sitä siksi tulisi päivittää säännöllisesti yritystoiminnan aikana.

Liiketoimintasuunnitelma jäsentää ja kokoaa kaikki oleellisimmat liiketoimintasi strategiset linjaukset. Kun olet laatinut sen ajatuksella, sinulla on selkeämpi kuva yrityksestäsi ja sen toimintatavoista sekä menestyksen mahdollisuuksista. Kaikkien eri näkökulmista tehtyjen laskemien ja pohdintojen kautta liiketoimintasuunnitelma vastaa yksinkertaisesti kysymyksiin, miksi yrityksesi on olemassa, miten se toimii ja millaiset arvot ohjaavat sen toimintaa.

 

Kannattavuuslaskelma kannattaa tehdä huolella

Yritystoiminnan suunnitteluun kuuluu huolellinen kulujen ja tuottojen arviointi. Tämä tehdään kannattavuuslaskelmassa, joka sisältää:
• Yrityksesi kiinteät ja muuttuvat kustannukset
• Tuotteittesi hinnoittelun ja katerakenteen
• Suunnitelman myynnin määrästä ja tuloista

Kun tiedät yrityksen perustamisen ja ylläpidon kustannukset, esimerkiksi toimitilojen, laitteiden ja työvälineiden hinnat ja ne on suhteutettu mahdollisimman realistisiin tuotto-odotuksiin, sinulla alkaa olla selkeämpi kuva, onko suunnittelemallasi yrityksellä menestyksen mahdollisuuksia.

 

Ensiaskel yrityksen perustamiseen

Kun liiketoimintasuunnitelma ja budjetti ovat valmiit ja olet edelleen vakuuttunut siitä, että yritys kannattaa perustaa, seuraavaksi voitkin siirtää suunnitelmat käytäntöön.

Ensimmäinen askel yrityksen synnyttämisessä on yritysmuodosta päättäminen. Suomessa yritysmuoto valitaan viidestä vaihtoehdosta ja kaikissa niissä on omat hyvät sekä huonot puolensa. Esimerkiksi toiminimi on helppo ja kevyt perustaa, mutta siinä kannat yrityksen riskit omalla taloudellasi. Myös perustamiskustannuksissa on eroa eri yritysmuotojen välillä. Jos tunnet epävarmuutta yritysmuodon valinnassa, kannattaa siitäkin kysyä neuvoa elinkeinotoimistosta.