Select Page

Tuore freelance-työntekijä, joka lopettaa ensimmäistä vuottaan, on kiireinen veroilmoituksen parissa. Onneksi myös pienyrittäjien verotus on nykyään yksinkertaista. Kaikki tulot – myös sivutulot – kirjataan samalle ansiotuloverokortille. Toimihenkilöön verrattuna freelancerilla on mahdollisuus pienentää monia tulonhankintaan liittyviä kustannuksia, jos hän osaa perustella ne hyvin. Parhaimmillaan voit säästää useita satoja euroja pelkästään ilmoittamalla asiat oikein veroilmoituksessa. Käymme läpi freelancerien verotuksen ja annamme vinkkejä verovähennyksiin.

Perustietoa ansiotulojen verotuksesta

Ns. freelance- tai sivutuloverokorttia ei ole enää olemassa. Nykyään kaikki ansiotulot on merkitty samalle verokortille ja niillä on yhteinen verokanta. Sama verokortti koskee kaikkia työnantajia työsuhteen luonteesta tai pituudesta riippumatta.

Verokorttia haettaessa tulee arvioida vuositulon määrä. Tulorajaksi on asetettu 12,5 kuukauden palkkaa vastaava määrä (ottaen huomioon puolen kuukauden lomaraha). Rajan ylittävät ansiotulot verotetaan lisäprosentin mukaan.

Verotus kohtelee luonnollisia henkilöitä eri tavalla sen mukaan, katsotaanko toiminta tuloksi, elinkeinotoiminnaksi vai harrastukseksi. Nämä toimintatavat esitetään lyhyesti alla.

Tuloja tuottava toiminta

Tulotoiminta on tyypillisesti päätyön tai osa-aikatyön puolella tehtyä työtä, joka ei ole elämisen kannalta välttämätöntä. Toiminnan tarkoituksena on kuitenkin ansaita tai tuottaa voittoa, jos se on esimerkiksi kaupankäyntiä.

Esimerkkejä tuloja tuottavasta toiminnasta ovat esimerkiksi vanhojen vaatteiden tai muiden tavaroiden satunnainen myynti kirpputorilla, tavaroiden ostaminen ja myyminen palkkatyön lisäksi verkkohuutokaupoissa tai itse poimittujen marjojen myynti. markkinoilla kesällä.

Liiketoimintaa

Elinkeinotoiminnaksi katsotaan mitä tahansa itsenäistä ansiotyötä tai yritystoimintaa, jonka tarkoituksena on toimeentulon hankkiminen kokopäiväisesti tai ansiotyön lisäksiNyrkkisääntönä on, että jatkuva voiton tavoittelu on läsnä tässä toimintatavassa tavalla tai toisella. Yritystoimintaa ei ole laissa tarkasti määritelty, joten esimerkiksi verottaja tarkastelee työn luonnetta ja laatua itse, riippumatta siitä, millä nimellä sitä kutsutaan.

Sekä tuloa tuottavan toiminnan että elinkeinotoiminnan menot ovat täysin verotuksessa vähennyskelpoisia. Suurin osa freelancereista asettuu liiketoimintaan.

Harrastustoimintaa

Harrastustoiminta on vähemmän relevantti toimintamuoto, mutta tämäkin on hyvä tietää. Harrastustoiminnalle on tyypillistä, että se menettää jatkuvasti rahaa – sen päätarkoitus ei ole voiton tavoittelu. Verotuksessa harrastustoimintaan liittyvät kulut voidaan vähentää tulon määrään asti.

Yleisiä verovähennyksiä koskevia kysymyksiä

Jos kulut ovat tulkinnanvaraisia, on hyvä ottaa yhteyttä viralliseen veroneuvojaan ennen veroilmoituksen täyttämistä ja varmistaa asia. Puhelinnumero ja muut yhteystiedot löytyvät veroilmoituksen etusivulta tai veroviranomaisen verkkosivuilta.

Täysin perusteettomia vähennyksiä ei pidä yrittää ajaa sisään. Pahimmillaan tämä voi johtaa veronkorotukseen seuraamuksena. Jos kulu vaikuttaa loogiselta, voit yleensä luetella sen huoletta. Yli sadan euron ostoksista voidaan tehdä vähennyksiä. Alennus on ostovuonna 25 % ja seuraavana vuonna 25 % näin alennetusta määrästä.

Aiempien vuosien verotietoihin kannattaa tutustua, jos jokin tuntuu jääneen huomiotta. Kulut ovat käytännössä vähennyskelpoisia kuuden vuoden kuluttua verotuksen päättymisestä (viisi vuotta + kuluva verokausi). Tässä tapauksessa oikaisulautakunnalle toimitetaan erillinen veron oikaisupyyntö.

Mitä freelancer voi vähentää veroissa?

Verotuksessa voi vähentää yllättävän paljon asioita. Useimmiten kotoa työskentelevät ilmoittavat ainakin ostetun tietokoneen ja nettiyhteyden, jos ne ovat työnteon kannalta tarpeellisia. Tarvittavat hankinnat on hyvä keskittää yhteen vuoteen, esimerkiksi freelancerina alkaessa. Tällä tavoin voidaan myös maksimoida veroedut. Alla on luettelo asioista, jotka freelancer voi vähentää veroissa.

Toimiston vähentäminen

Useimmat freelancerit työskentelevät kotoa käsin. Pidempään työskennelleet ja tasatuloiset toimijat voivat vuokrata huoneen toimistohotellista tai työskennellä esimerkiksi osuuskunnan tiloissa, joissa saman alan freelancerit työskentelevät rinnakkain (esim. käännöstoimisto).

Toimistovähennyksen suuruus riippuu siitä, missä määrin tilaa käytetään ansiotarkoituksiin ja onko työ pää- vai sivutoimintaa. Satunnaisesti sivutuloa tienaava ja yksin asuva freelance-työntekijä voi vähentää kotitoimistostaan ​​220 euroa vuodessa. Kun molemmat puolisot työskentelevät osa-aikaisesti samassa tilassa, vähennys on yhteensä 630 euroa vuodessa.*

Jos työskentelet kotona enintään 50 % vuoden kaikista työpäivistä tai muuten osa-aikaisesti, mutta luonteeltaan vakituisesti, toimistovähennys on 440 euroa. Jos pääasiallinen tulosi tulee freelancerina työskentelystä (esim. freelance-toimittaja), eikä työnantajasi ole järjestänyt sinulle työtiloja (esim. etätyö yli 50 % ajasta), työtilavähennyksen määrä on 880 euroa.*

* Verottajan tiedot vuodelta 2019

Omavastuu: työssä käytetyt laitteet ja materiaalit

Tyypillinen freelancer on esimerkiksi toimittaja, koodaaja, kääntäjä, kuvankäsittely, toimittaja, graafinen suunnittelija, online-asiakaspalvelu tai copywriter. Heidän työnsä on pääosin etätyötä, jossa työvälineinä kannettava tietokone ja nettiyhteys.

Voit vähentää myös muut tarpeelliset itse ostetut tai vuokratut työtehtävässäsi käytetyt laitteet ja ohjelmistot. Näitä voivat olla esimerkiksi ammattiasi liittyvät oheislaitteet: graafikon käyttämä piirustuspöytä, ompelijan ompelukone tai muusikon ostama uusi miksauspöytä rikkinäisen tilalle.

Jopa tulostimeen tarvittavia kyniä, paperia ja mustetta voidaan vähentää – kaikkea, mitä tarvitaan työsi suorittamiseen järkevästi. Muista, että myös huolto- ja korjauskulut voidaan vähentää verotuksessa.

Omavastuu: Internet-yhteys, ohjelmistolisenssit ja pilvipalvelukulut

Verovähennyksiin voivat sisältyä internet-yhteyden lisäksi kulut työssä tarvittavista ohjelmistoista ja verkkopalveluista: esimerkiksi kuvankäsittely- tai videonkäsittelyohjelmistojen vuosilisenssimaksut, pankkipalvelukulut, laskutuspalvelukulut, tietoturva- ja varmuuskopiointikulut sekä koodaajan tai verkkosivuston suunnittelijan käyttämät palvelimet tai pilvipalvelut.

Jos palveluita, kuten nettiyhteyttä, käytetään työn ohella henkilökohtaisiin asioihin, vähennyksiin sisältyy 50 % kuluista. Sama koskee myös laitteita, jos on näyttöä laitteen tai palvelun pääasiallisesta ansaintatarkoituksesta. Tässä tapauksessa aiheutuvat kustannukset sisältyvät kokonaisuudessaan.

Muista säilyttää kaikista ostoksistasi kuitit, sillä verottaja voi vaatia niitä milloin tahansa, jopa takautuvasti usean vuoden ajan. Paras ratkaisu kuittisotkuihin on liittyä luotettavaan verkkopalveluun, jossa voit kätevästi skannata kuitit ja säilyttää ne turvassa tulevaisuutta varten.

Omavastuu: työmatkat

Työmatkalla tarkoitetaan matkustamista määrättyyn työpaikkaan. Hyvä esimerkki tällaisesta matkasta on freelancetoimittajan haastattelumatka tai astianpesukoneella ajaminen keikalle omalla autolla. Yleensä asiakas ottaa freelancerin matkakorvauksen huomioon, jos se on olennainen osa sovittua työtä tai hankekohtaisia ​​ehtoja.

Työmatkoilla käytetyillä kulkuvälineillä ei ole merkitystä. Myöskään matkustamiseen käytetyllä rahamäärällä ei ole ylä- tai alarajaa. Työmatkakulut vähennetään kokonaisuudessaan. Pidä tarkkaa kirjaa työmatkoistasi, sillä verottaja tai kirjanpitäjä  on yleensä ensimmäinen, joka tiedustelee  niihin liittyviä epätarkkuuksia tai epäselvyyksiä. Listaa ainakin seuraavat tiedot: päivämäärä, kohde, ajoneuvo ja todelliset kulut.

Omavastuu: ammattikirjallisuus ja jäsenmaksut

Freelancerin on hyvä kuulua ainakin työttömyyskassaan ja mielellään myös alansa ammattiliittoon. Näin toimeentulosi turvataan jollain tavalla, jos toimeentulosi on jostain syystä uhattuna (esim. pitkäaikaissairaus). Niin kauan kuin tarvitset työssäsi ammattikirjallisuutta, voit vähentää ne verotuksessa. Ammattiliiton jäsenmaksut tulee ilmoittaa esitäytettynä veroilmoituksessa. Vapaaehtoiset maksut eri rahastoihin (esim. lakkoraha) eivät ole vähennyskelpoisia.

Mitä tietoja annan verovähennysten yhteydessä?

Pelkkä asioiden listaaminen, kuten palvelun nimi ja sen kuukausimaksu, ei riitä. On selitettävä vapaasti ja selkeästi, miten kyseinen laite tai maksullinen palvelu liittyy olennaisesti tulonhankintaan. Toisin sanoen verottaja saa näistä vaikutelman, ettei tiettyjä tehtäviä freelancerina voisi ottaa ilman lueteltuja asioita.

Tässäkin leikkauksen historia on tärkeä. Et voi ostaa kallista tuotetta henkilökohtaiseen käyttöön ja vähentää sitä välittömästi työvälineenä, jos se ei liity suoraan nykyiseen ansaintamalliisi.
Omavastuullisen laitteen tai palvelun tarpeellisuudesta tulee olla joko näyttöä ansiotulon kannalta tai sen on oltava itsestään selvää, ottaen huomioon ammatillinen asiantuntemus ja ala. Tulonhankintakulujen perustelut sisältävät myös työtunnit ja ansaintatarkoituksessa käytetyn kaluston määrän.