Select Page

Uusi yritys

Sähköisellä liiketoiminnalla tarkoitetaan kaikkea liiketoimintaa, joka tapahtuu verkossa tai digitaalisissa jakelukanavissa. Yritysten tulee pyrkiä tekemään tuotteista ja palveluista helposti löydettäviä. Tätä varten käytetään jakelukanavia, jotka organisoivat tuotteiden ja palveluiden saatavuutta. Sähköinen liiketoiminta perustuu pääasiassa tieto- ja viestintäteknologian soveltamiseen liiketoiminnassa.

  1. Miten yrityksesi reagoi muuttuviin odotuksiin ja onko se tietoinen asiakaslähtöisyyden merkityksestä liiketoiminnassa?
  2. Miten tekninen kehitys vaikuttaa oman yrityksesi ja kilpailijoiden ansaintatapaan?
  3. Ovatko yrityksen nykyiset resurssit (esim. henkilöstön osaaminen, tietojärjestelmät) riittävän hyvät, jotta yritys voi muuttua ympäristön edellyttämällä tavalla?
  4. Pystyykö yritys ylläpitämään kustannustehokkuutta ja kehittämään monimutkaisen liiketoimintamallin vastaamaan jatkuvasti muuttuviin markkinoihin?

Lue lisää EBCR:n  sivuilta  .

Esimerkiksi tuotantoaloilla, kuten terästeollisuudessa, elektronisella liiketoiminnalla on suuri merkitys. Sen avulla voidaan mitata käyttöasteita ja tuotannon tehokkuutta saamalla reaaliaikaista tietoa järjestelmistä ja laitteista. Matkailu- ja palvelualalla sähköinen asiointi voi tarkoittaa erilaisia ​​varausjärjestelmiä ja asiakashallintajärjestelmiä, joiden avulla voidaan tehdä varauksia tai muutoksia reaaliajassa. Sähköinen liiketoiminta voi optimoida tuote-, tilaus- ja maksuprosesseja automatisoiduilla toiminnoilla ja parantaa yrityksen kannattavuutta.

Jos olet valmistavan teollisuuden yrittäjä, mieti, kuinka voit edelleen tehostaa prosesseja ja virtaviivaistaa tuotantoa ja valmistusta. Kaikki nämä ovat tärkeitä yritystalouden kannattavuuden kannalta. Jos tarvitset yrityksellesi sopivia ja oikeita ratkaisuja, ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä.

Matkailu- ja palvelualan yritysten tulee pysyä ajan tasalla ja ottaa käyttöön erilaisia ​​varausjärjestelmiä, joiden kautta asiakkaat voivat tehdä helposti varauksia esimerkiksi elämyspalveluihin tai majoitukseen. Meiltä saat vinkkejä ja tietoa varausjärjestelmistä.

Lue täältä muita vinkkejä yrityksesi kehittämiseen   !